Feedback från tidigare kunder


Detta är våra tankar kring er och era kurser!

Vi tycker att kurserna är mycket givande. Mycket användbart material som är lätt att använda. Kurserna är inte tillkrånglade med mycket saker och svårförståeliga regler. Lekar, spel, danser etc är omtyckta av barnen. De blir lätt engagerade och tycker att det är kul. Många av bollekarna, spelen, lekarna är enkla men det blir mycket aktivitet, eleverna/barnen får ta i och kämpa och det engarerar många. Det blir oftast hög aktivitet.

Det känns att ledarna från Neoteric själva är och har varit ute i verksamhet, har förståelse för hur saker fungerar och inte samt lägger kurserna på en nivå så att materialet verkligen blir användbart. Det är en bra mix av teori och praktik. Kurserna ger många konkreta exempel. Det är positivt att få testa på det själv och verkligen lära sig och sätta sig in i det man ska föra vidare till eleverna/barnen. Ledarna är glada, positiva och sprudlar verkligen av energi så att man som deltagare rycks med.

Bra att man får färdigtryckt material att ta med sig hem. Då behöver man inte lägga energi på det under kursen utan kan gå tillbaka till det när man är ute i sin verksamhet.

Mvh Petra och Ted


En fortbildning där man som pedagog får en härlig dag att minnas. Man är aktiv och får en känsla för kursens innehåll. Man får träffa andra pedagoger och plocka fram sitt leksinne. Man får med sig ett brett utbud av lekar och idrotter och även nya tips och idéer som lätt kan kopplas till den egna undervisningen.

Jag har använt mig mycket av materialet på mina lektioner och jag upplever att deltagarna tycker att det är roligt och att de deltar aktivt.

En fortbildning som jag varmt kan rekommendera.

Med vänlig hälsning
Jenny Bernström
Örebro Folkhögskola